ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση»

 

Το 2005 δημοσιεύθηκε ο νόμος 3374 (ΦΕΚ 189α/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – Παράρτημα διπλώματος.», στον οποίο περιγράφονται θέματα που αφορούν:

Subscribe to RSS - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ