ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Η Σελίδα είναι αφιερωμένη στην ανάρτηση χρήσιμου υλικού και εγγράφων αναφορικά με το έργο της ΜΟ.ΔΙ.Π.

 

1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ENGLISH)

2. BROCHURE FOR 175 YEARS OF A.S.F.A. OPERATION (ΕΛΛΗΝΙΚΑ - ENGLISH)

Subscribe to RSS - ΧΡΗΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ