Τμήμα Εικαστικών Τεχνών

ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών

Ενιαίος & αδιάσπαστος τίτλος μεταπτυχιακού επιπέδου (Intergrated master)

Όλα τα περιγράμματα μαθημάτων (Εργαστηρίων Κατεύθυνσης, Κατ' επιλογήν υποχρεωτικών εργαστηριακών μαθημάτων, υποχρεωτικών θεωρητικών μαθημάτων και κατ' επιλογήν υποχρεωτικών θεωρητικών μαθημάτων) βρίσκονται αναρτημένα στο πεδίο του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών. Βλ. ακόλουθο σύνδεσμο:

Ενιαίος & αδιάσπαστος τίτλος μεταπτυχιακού επιπέδου (Intergrated master)

Τα περιγράμματα όλων των μαθημάτων (Εργαστηρίων Κατεύθυνσης, Κατ' επιλογήν υποχρεωτικών εργαστηριακών μαθημάτων, Υποχρεωτικών και κατ' επιλογήν υποχρεωτικών θεωρητικών μαθημάτων) του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών είναι προσβάσιμα στο ακόλουθο link: 

Subscribe to RSS - Τμήμα Εικαστικών Τεχνών