ΣΚΟΠΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΜΟΔΙΠ

Σκοπός & Πεδίο Εφαρμογής του Ε.Σ.Δ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ.

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. αναπτύσσει και εφαρμόζει Εσωτερικό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, το οποίο καλύπτει το σύνολο των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της Α.Σ.Κ.Τ.

Subscribe to RSS - ΣΚΟΠΟΣ