ΣΚΟΠΟΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΜΟΔΙΠ

Σκοπός ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ.

           

             Η ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών) δημιουργήθηκε με σκοπό την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας σε πλήρη εναρμόνιση και συμφωνία με τις απαιτήσεις του ισχύοντα θεσμικού πλαισίου (ν. 3374/2005).

Subscribe to RSS - ΣΚΟΠΟΣ