πτυχίο εικαστικών

Ενιαίος & αδιάσπαστος τίτλος μεταπτυχιακού επιπέδου (Intergrated master)

Όλα τα περιγράμματα μαθημάτων (Εργαστηρίων Κατεύθυνσης, Κατ' επιλογήν υποχρεωτικών εργαστηριακών μαθημάτων, υποχρεωτικών θεωρητικών μαθημάτων και κατ' επιλογήν υποχρεωτικών θεωρητικών μαθημάτων) βρίσκονται αναρτημένα στο πεδίο του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών. Βλ. ακόλουθο σύνδεσμο:

Subscribe to RSS - πτυχίο εικαστικών