πρόγραμμα σπουδών

Ενιαίος & αδιάσπαστος τίτλος μεταπτυχιακού επιπέδου (Intergrated master)

Τα περιγράμματα όλων των μαθημάτων (Εργαστηρίων Κατεύθυνσης, Κατ' επιλογήν υποχρεωτικών εργαστηριακών μαθημάτων, Υποχρεωτικών και κατ' επιλογήν υποχρεωτικών θεωρητικών μαθημάτων) του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών είναι προσβάσιμα στο ακόλουθο link: 

Περιγράμματα μαθημάτων προπτυχιακού προγράμματος σπουδών

Subscribe to RSS - πρόγραμμα σπουδών