ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΜΕΛΗ ΜΟΔΙΠ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΜΕΛΗ ΜΟΔΙΠ

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, (σύμφωνα με την από 13 Οκτωβρίου 2015 απόφαση συνεδρίασης Συμβουλίου της Α.Σ.Κ.Τ.) αποτελείται από τους κάτωθι :

Τακτικά Μέλη

Subscribe to RSS - ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΜΕΛΗ ΜΟΔΙΠ