ΟΜΕΑ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΟΜΕΑ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ

Τα μέλη της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) του Τμήματος Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης, σύμφωνα με απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος είναι:

Τακτικά Μέλη

Αντωνία Διάλλα, Αν. Καθηγήτρια
Φωτεινή Ζήκα,  Επίκ. Καθηγήτρια
Ναυσικά Λιτσαρδοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια

Αναπληρωματικά Μέλη

Subscribe to RSS - ΟΜΕΑ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΕΧΝΗΣ