ΟΜΕΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΟΜΕΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ  ΤΗΣ  ΟΜ.Ε.Α.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών όρισε για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και 2017-2018, την κάτωθι ΟΜ.Ε.Α. :

OM.E.A.

ΟΜΑΔΑ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΤΕΧΝΩΝ

ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017 & 2017 - 2018

*****

Καθηγήτρια κα Λίτη Αφροδίτη,

Καθηγητή κ. Αρφαρά Μιχαήλ,

Καθηγητή κ. Καζάζη Γεώργιο,

Subscribe to RSS - ΟΜΕΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ