ΜΟΔΙΠ

ΜΟΔΙΠ

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών) δημιουργήθηκε με σκοπό την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας σε πλήρη εναρμόνιση και συμφωνία με τις απαιτήσεις του ισχύοντα θεσμικού πλαισίου (ν. 3374/2005).

 

Subscribe to RSS - ΜΟΔΙΠ