ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΤΗΣ  ΑΝΩΤΑΤΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ  ΚΑΛΩΝ  ΤΕΧΝΩΝ

 

 

Άρθρο 1

Σκοπός ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ.

           

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών) δημιουργήθηκε με σκοπό την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας σε πλήρη εναρμόνιση και συμφωνία με τις απαιτήσεις του ισχύοντα θεσμικού πλαισίου (ν. 3374/2005).

Subscribe to RSS - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ