ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΔΙΠ

 

Διαδικασία Πιστοποίησης του Ε.Σ.Δ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ.

            Η Α.ΔΙ.Π. διενεργεί την πιστοποίηση του Ε.Σ.Δ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. Η πιστοποίηση έχει ως στόχο την επικύρωση της καλής λειτουργίας του Ε.Σ.Δ.Π. Η απόφαση της Α.ΔΙ.Π. περί πιστοποίησης του Ε.Σ.Δ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. γίνεται βάση των εκθέσεων της Επιτροπής Πιστοποίησης.

            Η πιστοποίηση του Ε.Σ.Δ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. διενεργείται μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της αντίστοιχης διαδικασίας Εξωτερικής Αξιολόγησης της Α.Σ.Κ.Τ.

Subscribe to RSS - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ