ΑΔΙΠ

ΑΔΙΠ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε εκθέσεις που αφορούν την Αρχή Διασφάλιση Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π.)

 

Έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. για την ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης

 

2008 - Έκθεση για την ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Νο 1)

 

Tags:
Subscribe to RSS - ΑΔΙΠ