ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 1. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.): www.minedu.gov.gr
 2. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (Α.ΔΙ.Π): www.adip.gr
 3. Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.): http://www.asfa.gr/
 4. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.): http://www.elke.asfa.gr/
 5. ΔΙΑΥΓΕΙΑ: diavgeia.gov.gr
 6. ENQA- Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση / European Association for Quality Assurance in Higher Education: www.enqa.eu/index.lasso

 

ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ

 • Α.ΔΙ.Π. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας
 • Ε.Ε.Α. Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης
 • Ε.Λ.Κ.Ε. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
 • Ε.Ο.Α. Ειδικές Ομάδες Αξιολόγησης
 • Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
 • Ε.Σ.Π.Α. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
 • ΜΟ.ΔΙ.Π. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
 • ΟΜ.Ε.Α. Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης
 • Τ.Π.Ε. Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών