ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΜΕΛΗ ΜΟΔΙΠ

Η ΜΟ.ΔΙ.Π. της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, (σύμφωνα με την από 13 Οκτωβρίου 2015 απόφαση συνεδρίασης Συμβουλίου της Α.Σ.Κ.Τ.) αποτελείται από τους κάτωθι :

Τακτικά Μέλη

Ντενίση Σοφία - Λαμπρινή, Αναπληρώτρια Πρύτανη - Πρόεδρος ΜΟ.ΔΙ.Π.
Ξαγοράρης Ζάφος, Πρόεδρος Τμήματος Εικαστικών Τεχνών,
Διάλλα Αντωνία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης,
Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης,
Μπέτσου Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών,
Κονταράτος Ιωάννης, Επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών,
Εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών,
Εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων,

Πανέτης Γεώργιος, Εκπρόσωπος του συλλόγου διοικητικών υπαλλήλων της Α.Σ.Κ.Τ.

Γραμματέας ΜΟ.ΔΙ.Π. ορίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου της Α.Σ.Κ.Τ. (συνεδρία 13.10.2015) η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

 

 

upd20160601