ΟΜΕΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ  ΤΗΣ  ΟΜ.Ε.Α.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών όρισε για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και 2017-2018, την κάτωθι ΟΜ.Ε.Α. :

OM.E.A.

ΟΜΑΔΑ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΤΕΧΝΩΝ

ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017 & 2017 - 2018

*****

Καθηγήτρια κα Λίτη Αφροδίτη,

Καθηγητή κ. Αρφαρά Μιχαήλ,

Καθηγητή κ. Καζάζη Γεώργιο,

Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Αβραμίδη Δημοσθένη,,

Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σαντοριναίο Ματθαίο,

Ο Σύλλογος των φοιτητών του Τμήματος κατέθεσε έγγραφο σχετικά με την άρνησή τους να συμμετάσχουν με εκπρόσωπό τους στην ΟΜ.Ε.Α.

Ως Γραμματέας της ΟΜ.Ε.Α. ορίστηκε η Γραμματέας του Τμήματος κα. Κατρά Μαρία.

=======================================================================================

ΣΥΝΘΕΣΗ  ΤΗΣ  ΟΜ.Ε.Α.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών (συνεδρίες 2.4.2015) όρισε για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, την κάτωθι ΟΜ.Ε.Α. :

OM.E.A.

ΟΜΑΔΑ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΤΕΧΝΩΝ

ακαδημαϊκού έτους 2015 – 2016

*****

Καθηγητή κ. Αρφαράς Μιχαήλ,
Καθηγητή κ. Μανουσάκης Μιχαήλ,
Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σαντοριναίο Ματθαίο,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα. Λίτη Αφροδίτη,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα. Αγγελίδου Δάφνη,
Επίκουρη Καθηγήτρια κα. Χατζησάββα Ερατώ.

Ο Σύλλογος των φοιτητών του Τμήματος κατέθεσε έγγραφο σχετικά με την άρνησή τους να συμμετάσχουν με εκπρόσωπό τους στην ΟΜ.Ε.Α.

Ως Γραμματέας της ΟΜ.Ε.Α. ορίστηκε η Γραμματέας του Τμήματος κα. Κατρά Μαρία.

=======================================================================================

ΣΥΝΘΕΣΗ  ΤΗΣ  ΟΜ.Ε.Α.

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών (συνεδρίες 12.10.2010) όρισε για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, την κάτωθι ΟΜ.Ε.Α. :

OM.E.A.

ΟΜΑΔΑ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΤΕΧΝΩΝ

ακαδημαϊκού έτους 2010 – 2011

*****

  1. Καθηγητή κ. Γεώργιο Χουλιαρά,
  2. Καθηγητή κ. Μιχαήλ Αρφαρά,
  3. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Αφροδίτη Λίτη,
  4. Επίκουρο Καθηγητή κ. Απόστολο Πειρουνίδη, και
  5. Επίκουρο Καθηγητή κ. Ζαφείριο Ξαγοράρη.

          Ο Σύλλογος των φοιτητών του Τμήματος κατέθεσε έγγραφο σχετικά με την άρνησή τους να συμμετάσχουν με εκπρόσωπό τους στην ΟΜ.Ε.Α.

          Ως Γραμματέας της ΟΜ.Ε.Α. ορίστηκε η τότε Γραμματέας του Τμήματος κ. Κωνσταντίνα Σπυροπούλου η οποία εν συνεχεία αντικαταστάθηκε από τη νυν Γραμματέα του Τμήματος κ. Μαρία Κατρά.

 

=======================================================================================

ΣΥΝΘΕΣΗ  ΤΗΣ  ΟΜ.Ε.Α.        

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών (συνεδρίαση 15.10.2009) όρισε για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, την κάτωθι ΟΜ.Ε.Α. :

OM.E.A.

ΟΜΑΔΑ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΤΕΧΝΩΝ

ακαδημαϊκού έτους 2009 – 2010

*****

  1. Καθηγητή κ. Γεώργιο Λάππα,
  2. Καθηγητή κ. Δημήτριο Σακκελίωνα,
  3. Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Ζαχαρία Αρβανίτη,
  4. Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Εμμανουήλ Μπαμπούση, και
  5. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Λεώνη Βιδάλη.

          Ο Σύλλογος των φοιτητών του Τμήματος κατέθεσε έγγραφο σχετικά με την άρνησή τους να συμμετάσχουν με εκπρόσωπό τους στην ΟΜ.Ε.Α..

          Ως Γραμματέας της ΟΜ.Ε.Α. ορίστηκε η υπάλληλος της Γραμματείας του Τμήματος κα Μαρία Στεργίου.

upd20160609