ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε τις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης του τμήματος εικαστικών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης τμήματος εικαστικών έτους 2012