ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ