ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Σε αυτή τη σελίδα θα βρείτε τις απογραφικές εκθέσεις της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.

 

Ολοκληρ. Εσωτερική απογραφική έκθεση Ιδρύματος Α.Σ.Κ.Τ. (2009-2010)

 

Ολοκληρ. Εσωτερική απογραφική έκθεση Ιδρύματος Α.Σ.Κ.Τ. (2010-2011)